Brullende hordes, Ork onderhoud en biosoep in wording

“Who shall be victorious?”, riepen de volgers van Tzeentch (voor de verandering). Ja narrative scenario’s worden ingewikkeld als de grillen van de dobbelsteen aanvallers en verdedigers van plek wisselt. Een tactisch omsingelde bende volgers van Chaos werd overvallen door een horde mannen in metalen maatpak (Sigmar’s Orginal®, accept no substitute!). Een bloederig bliksembad later bleek overwinning voor beide partijen niet binnen handbereik. Net vreemd want zoals we uit een befaamde spelreeks kunnen leren: “War, war never changes.”*
*Deze levensvatbaarheid van deze opmerking wordt niet officieel erkend door Tzeentch.

Intussen ging een deel van de leden los op het door de CCGwinkel verzorgde demonstratiegame van The Walking Dead. Binnen een omheinde arena deed een groep overlevende wanhopige pogingen om de juiste combinatie van planten neer te zetten en zo de zombies op afstand te houden.** Hoe het ook zij, het zag er grappig uit en wellicht dat een meer ervaringsdeskundige overlevende de gameplay effectiever kan samenvatten.
** Disclaimer: de auteur was niet aanwezig bij de demonstratiegame. Van enige verwarring kan hier sprake zijn.

Nog iets verderop kwam het tot een treffen tussen een brullende horde en een andere brullende horde. Gelukkig was er niemand in de buurt met een decibelmeter. De milieupolitie had er nog bij betrokken kunnen worden! (is daar al een warscroll van?) De bloeddorstige meutes waren goed van elkaar te onderscheiden. Het ene front was groen en het andere droeg rood. Zoals wij als fanatieke schilders allen weten is dat een garantie op topcontrast! Dit effect werd enigszins teniet gedaan door een wederzijdse onwil om te wassen en de hinderlijke neiging op elkaar op en neer te springen tot er slechts een contrastloze pulp achterbleef.

Zei er iemand ‘contrastloze pulp’? Dat is natuurlijk vragen om Tyranids. Zij specialiseren zich in het omvormen van interessante eindproducten van de evolutie tot contrastloze pulp; ook welk bekend als biosoep. Dankzij een interessant scenario uit Shield of Baal werd er een missie gespeeld met civilisten op de oorlogszone. Zeer onheilspellend weergegeven door een grote, groene biosoepvormige blast template. Als dat maar goed gaat! De legers werden vooraf bij elkaar gedobbeld in het kader van de 40K Path to Glory campaign die deze avond van start is gegaan. Wil overigens de schaamteloze Tyranid die Dagfinn de Dreadnought heeft omgekiepd zich melden? Dagfinn is nog steeds in tranen en het is niet aardig om gehandicapte Space Marines zo te pesten!

Last but not least kwamen de Ork Truks van de Speedfreaks uit het ‘groot onderhoud’ gerold om tegen Chaos Space Marines in actie te komen. Ook dit in het kader van de Path to Glory 40K campaign. Er is een lang gesprek geweest over de precieze betekenis van groot onderhoud bij orks. Gaat het om de omvang van het motorblok? De hoeveelheid ruziënde Ork Mechaniacs rondom de truks? Iets met smeer en gereedschap? We zullen het wellicht nooit weten.

Comments are closed